•  
 •  

Evidencia roľníkov

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 2196/9911 Zb. obec Brestov registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Žiadosť o zápise do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebuje

 • List vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
 • Pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy

Poplatok

 • 6,50 € pri vydaní osvedčenia
 • 1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na krajskej správe Štatistického úradu v Prešove, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené.Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Po vydaní Osvedčenia o zápise do evidencie SHR je povinnosť odovzdať jeden originál osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

Zrušenie osvedčenia o zápise SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR v evidencii obce Brestov a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Potrebuje

 • Originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR“

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu