SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 85)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
55/2023 Dodanie potravinového tovaru Odb.: Obec Brestov
Dod.: HORESKO s.r.o.
0 €
54/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Maroš Bolna
Dod.: Obec Brestov
0 €
53/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Martin Staškievič
Dod.: Obec Brestov
0 €
52/2023 Realizácia predaja a kúpy mlieka a mliečnych výrobkov Odb.: Obec Brestov
Dod.: Tatranská mliekareň a.s.
0 €
51/2023 HOMEBANKING Odb.: Obec Brestov
Dod.: IFOsoft s.r.o.
49 €
50/2023 Nájomne - zaplatiť 70% celkových nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu Odb.: Magdaléna Gaľová
Dod.: Obec Brestov
0 €
49/2023 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy dodávka elektriny kapacita 15.000 kW Odb.: Obec Brestov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
48/2023 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy dodávka elektriny kapacita 10.000 kW Odb.: Obec Brestov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
47/2023 Prenajaté priestory Odb.: Magdaléna Gaľová
Dod.: Obec Brestov
0 €
46/2023 Zmena počtu vyvážaných nádob začatie uskutočňovania vývozu nebezpečného odpadu Odb.: Obec Brestov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
45/2023 pripojenie do distribučnej sústavy PDS a umožniť dodávku elektriny- ukončenie dohody Odb.: Obec Brestov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
44/2023 Dohľad spojený s ochranou osobných údajov Odb.: Obec Brestov
Dod.: MyID s.r.o.
25 €
43/2023 . Dodávka elektriny do odberných miest Odb.: Obec Brestov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
43/2023 Dodávka elektriny do odberných miest Odb.: Obec Brestov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
42/2023 Hrobové miesto Odb.: Ing. arch. Juraj Kazimír
Dod.: Obec Brestov
20 €
41/2023 "Vypracovanie aktualizácie projekt. dokumentácie v rozsahu DRS stavby Brestov - vodovod" Odb.: Obec Brestov
Dod.: VodoKap - SK, s.r.o.
7 786.44 €
40/2023 Platobné podmienky ZoD Odb.: Obec Brestov
Dod.: Ing. Peter Kačír - ODYSEA
0 €
39/2023 Evidencia dochádzky v prvý pracovný deň po uplynutí kalendárneho mesiaca Odb.: Obec Brestov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
38/2023 Poskytnutie finančných prostiedkova na záujmové vzdelávanie detí v r. 2023 Odb.: Mesto Prešov
Dod.: Obec Brestov
150 €
37/2023 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Bc. Jakub Kniš
Dod.: Obec Brestov
0 €
Generované portálom Uradne.sk