SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rímskokatolícka cirkev - farský úrad

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Farský kostol bol postavený študijnou zakladaninou v roku 1782. Tento letopočet je vpísaný na priečelí kostola nad hlavnými vchodovými dverami. Farský barkokovo-klasicistický kostol i hlavný oltár je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii. Poukazuje nato socha v strednej nike hlavného oltára. Kostol je situovaný do severovýchodnej časti obce do severne položených lesov. Pohľad na vstupný priestor, teda priestor medzi ulicou a hlavnými chrámovými dverami, umocňuje vonkajšie kruhové opevnenie okolo kostola. Súpis pamiatok na Slovensku zaznamenáva poškodenie a opravné práce kostola po zemetrasení v roku 1813. História Domus v jednotlivých rokoch podrobne zaznamenáva renováciu kostola či fary a práce spojené s rôznymi opravami, pričom vyčísľuje aj výšku finančných nákladov.

Impozantnou časťou kostola je ihlanovitá veža ukončená umelecky zhotoveným železným krížom. Od roku 1910 boli v nej tri zvony dovezené od zvonolejára Františka Egryho.

Hlavný oltár ako aj sochu Božského Srdca Ježišovho vytvoril v roku 1904 košický staviteľ oltárov Juraj Urr. Zadnú časť chrámu po celej šírke zaberá chór. Jeho súčasťou je dvojmanuálový pneumatický organ. Súčasťou organovej obraz sv. Juraja a obraz Kristus na kríži, benedikované 23. novembra 1904. V kostole sa nachádzajú sochy Lurdskej Panny Márie, sv. Antona a sv. Františka z Assisi. Krstiteľnice patrili k vybaveniu farského kostola už od stredoveku. Vo farskom kostole sú dve kamenné krstiteľnice z románskeho obdobia. Na stene po obidvoch stranách je krížová cesta. Od roku 1910 v kostole sa nachádza baldachýn s dvoma lampášmi. K chrámovým cennostiam patria liturgické nádoby a rúcha: kalich z roku 1911 a veľkonočný svietnik z košickej umeleckej dielne, z roku 1916 monštrancia zo striebra, pozlátená a so zlatými ozdobami, v súčasnosti používaný kalich, paténa, cibórium, monštrancia, kadidelnica, ornáty s ručne vyšívanými ozdobami.

Život vo farnosti je vo farskej kronike veľmi podrobne opísaný od 1. júla 1957, kedy za správcu farnosti bol menovaný Juraj Soľar, rodák z Ražňan. Vo farskom kostole sa zvlášť slávi slávnosť Nanebovstúpenia Panny Márie a sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v júni, spojený so sprievodom so Sviatosťou Oltárnou k soche Božského Srdca v strede obce. Socha je na podstavci, je vysoká 5,5 metra, bola dovezená v roku 1916 zo Šoporne od kamenosochára Held Liputa.

Konsekrácia Rímsko-katolíckeho kostola zasväteného Nanebovzatej Panny Márie v Brestove dňa 15.10.2006

Konsekrečná listina

Misie

Program Bohoslužieb