SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Symboly obce

Erb obce

Zo sfragistických prameňov sa zachovalo typárium z r. 1867 (uložené je v zbierke pečatidiel Šarišského múzea v Bardejove). V kruhopise v maďarskom jazyku je uvedené: SAROS MEGYE BOROSZLO KÖZSEG 1867 (Šarišská župa obec Brestov). V pečatnom poli je vyobrazený doprava otočený jazdec držiaci v pravej ruke vytasenú šabľu. Kôň je nad kamenistou pažiťou stvárnený v skoku. Rytec pravdepodobne prevzal motív z rodového erbu, pretože v obecných pečatiach sa tento symbol vyskytuje zriedka. Túto domnienku zatiaľ nemôžeme potvrdiť, pretože sa nám nepodarilo zistiť, ktorému šľachtickému roku patrila obec v 19. storočí.

Pri tvorbe obecného erbu sme vychádzali z vyobrazenia na pečatidle a obecný erb znie:
V modrom štíte nad striebornou kamenistou pažiťou červeno odetý jazdec s čiernou čiapkou, čižmami a zlatým kabátom držiaci v pravej pozdvihnutej ruke zlatú šabľu, po ľavom boku zlatá pošva, sediaci na cválajúcom striebornom koni v zlatej zbroji.