•  
 •  

Evidencia stavieb

Evidencia stavieb

Rozhodnutie o určení/zrušení súpisného a orientačného čísla

Obec Brestov v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva:

Rozhodnutie o určení/zrušení súpisného čísla.

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete

 • Žiadosť o určenie súpisného čísla budovy
 • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti
 • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku
 • Geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla

Rozhodnutie o zrušení súpisného a orientačného čísla

Potrebujete

 • žiadosť o zrušenie súpisného čísla budovy
 • rozhodnutie o odstránení stavby, alebo doklad o odstránení stavby
 • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku

Rozhodnutie o určení súpisného čísla stavebník zanesie na Správu katastra, katastrálny úrad v Prešove, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľnosti. Zároveň sa stavebníkovi vydá súpisné číslo (čierno-biela tabuľka).

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Kalendár zvozu odpadu