•  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.brestov.sk spravuje Obec Brestov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Brestov

Adresa:
Obecný úrad Brestov
Brestov 99
082 05 Šarišské Bohdanovce

IČO: 00326844

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 451
Rozloha: 1 037 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1219

Kód obce: 0524212

Všeobecné informácie: info@brestov.sk
Podateľňa: podatelna@brestov.sk
Starosta: Jozef Šoltés, e-mail: starosta@brestov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@brestov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 51 778 11 18

E-mail:  ocubrestov@msprofi.sk

Kompetencie:

Obec Brestov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Brestov je zriadený na Miestnom úrade v Prešove.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

      Úradné hodiny:

Pondelok:    8:00 – 16:00

Utorok:        8:00 – 16:00

Streda:         8:00 – 16:30

Štvrtok:        8:00 -  12:30  

13:30 do 16:00 nestránkové hodiny

Piatok:         8:00 – 13:00

Obedňajšia prestávka: 12:30  do 13:30

Mobil: 0907 942 581
Telefón: 051/77 811 18
E-mail: ocubrestov@msprofi.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 12:30 13:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu