SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam - Voľby do NR SR - hlasovanie do prenosnej urny

 25.09.2023

Dňa 30.09.2023 sa uskutočnia Voľby do Národnej rady SR.

Volič, ktorý zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sa nemôže dostaviť v deń konania volieb do volebnej miestnosti môže  sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať obec a v deň konania volieb OVK o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti - hlasovanie do prenosnej urny.

Je potrebné nahlásiť na obecný úrad meno, priezvisko a číslo domu.

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

Volič preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič podpisom.


    Zoznam aktualít: